Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website wordt besteed, kan hbellwinkel niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
hbellwinkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ik kan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sites die niet door hbellwinkel worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van hbellwinkel.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
Afnemer is verplicht aanwijzingen van hbellwinkel omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden.