Het krantenartikel uit “De Banier: staatkundig gereformeerd dagblad” van 27 december 1937.
Het krantenartikel uit “De Banier: staatkundig gereformeerd dagblad” van 27 december 1937.

Heinrich is geboren op 5 april 1885 in Amsterdam, net als zijn tweelingzus Christine Marie Henriëtte Wilhelmine Bellwinkel.
Zijn vader is Johann Hermann Heinrich Bellwinkel (1854-1936), mijn overgrootvader. Zijn moeder is Maria Petronella Havekost (1862-1938).

Doordat Heinrich op 15 november 1912 voor de krijgsraad moest verschijnen vanwege “desertie” is zijn leven tussen 1905 en 1912 vrij goed beschreven.
Heinrich is op 27 oktober 1906 vertrokken naar Amerika (New York) op het schip “Potsdam” alwaar hij is aangekomen op 7 november 1906. Volgens de krijgsraad stukken had hij hiervoor toestemming gekregen. Hij had groot verlof gekregen tot 1 januari 1908.
In september 1907 is hij zijn baan verloren in New York en moest opzoek naar iets anders. Helaas heeft hij deze niet snel kunnen vinden. In december 1907 is hij ziek geworden. Heinrich heeft bij de krijgsraad verklaard dat mede door zijn ziekte hij vergeten was zijn groot verlof te verlengen.
Begin 1908 staat hij in de “Neerlandia” van 1908 vernoemd als “Vreemdelingen die Nederlandsch lezen”.
Zijn beroep is dan “tabakshandelaar” en zijn adres; 235 E, 48th Street, New York.
Heinrich had zich moeten melden bij de Nationale Militie op 24  augustus 1908, maar heeft dit niet gedaan, hij was toen nog in Amerika. Hij had wel een brief gestuurd wat de reden was van zijn afwezigheid, maar kreeg te horen dat hij al geregistreerd stond als “deserteur”. Aangezien hij net een nieuwe baan had gevonden en nog geen geld had om de reis naar Nederland te maken, is hij in Amerika gebleven.
Pas op 26 oktober 1912 is Heinrich teruggekeerd naar Nederland. Hij heeft zich dan direct bij de infanteriekazerne in Amsterdam gemeld. Alwaar hij direct is gearresteerd.
Op 19 november 1912 is uitspraak gedaan van zijn krijgsraad. Het vonnis:”militaire detentie van drie weken”.
Zijn verdere leven ging ook al niet zo van een leien dakje. Hij is namelijk op 1 maart 1916 in Hilversum getrouwd met Annetje Dikken (geboren op 24 januari 1887 in Huizen en overleden in 1956 in Amsterdam).
Maar op 22 oktober 1923 te Hilversum is het huwelijk weer ontbonden.
In deze periode hebben Heinrich en Annetje 4 kinderen gekregen.
Na zijn scheiding van Annetje is Heinrich niet meer hertrouwd.
Op 26 december 1937 in Rotterdam is Heinrich overleden als gevolg van een noodlottig ongeval op 2e Kerstdag. Zie het hiernaast afgebeelde krantenartikel van “De Banier: staatkundig gereformeerd dagblad”, een krant uit Rotterdam.