Bellwinkel familiewapen

Het wapen van de familie Bellwinkel werd in september 1935 getekend door de historieschilder Gustav Adolf Closs, meester van de heraldiek, in Berlijn-Wilmersdorf. Het ontwerp komt van Ernst Bellwinkel in Bocholt, die het wapen baseerde op de betekenis van de zeldzame naam.
"Bell" is het oude Duitse woord voor populier en "winkel" is de hoek (in het Duits "ecke") gevormd door samenvloeiende stromen. Bellwinkel wordt daarom ook "Pappelecke" (populierhoek) genoemd en is de eeuwenoude veldnaam voor het gebied. waarin een boer zijn hoeven onderhield en waar de boerderij "in Bellwinkel" werd gebouwd. De ligging van deze boerderij was ten zuiden van het dorp Kirchderne en aan weiland samen met een oude Duitse nederzetting.
Op deze manier zal het wapen, vandaag de dag, zelfs na het verdwijnen van de hoeve, de drager van de naam Bellwinkel, de herkomst verklaren van eeuwenlang te hebben geploegd, gezaaid, geoogst, geleefd en gestorven.
De heraldist Closs gaf het wapen deze beschrijving:
"In het rode schild een zilveren, doorlopende, golvende Y-vorm (samenvloeiend water), vergezeld van 3 gouden populierbladeren. Hoofddecoratie: een gouden populierblad tussen twee rode buffelhoorns met zilveren golvende staven. Hoofddekjes: rechts rood-goud, links rood-zilver"

Zelfs nu is er nog een verwijzing naar de boerderij “Bellwinkel”. In Duitsland is vlak onder Krichderne een staatnaam die heet “Am Bellwinkelhof” (44328 Dortmund).