Links Helena Francina Baljue, rechts Wilhelm Friedrich (Willie) Bellwinkel

Willie zoals hij wordt genoemd, is geboren op 22 februari 1892 te Amsterdam aan de van der Helstraat 90 om 9.00 uur in de ochtend. De getuigen bij de aangifte; Johann Gerhard Bruns (48 jr) en Friedrich Heinemeijer (26 jr)

Op 15 september 1921 is Willie getrouwd met Helena Francina Baljeu. De getuigen bij het huwelijk waren; Jacobus Johannes Terwiel (zwager, 37 jr) en Cornelis Dirk Teunis van der Vorm (23 jr).

Op 12 oktober 1933 zijn Willie en Helena gescheiden. Dit is vastgelegd in Amsterdam.
Hoewel het verhaal gaat dat Helena aan mijn vader (Hans Bellwinkel) heeft verteld dat zijn vader was overleden. Blijkt dat niet uit de gegevens die ik heb kunnen vinden. Sterker nog, ik heb krantenartikelen gevonden waarin staat dat Willie is hertrouwd. Dit staat ook zo vermeld in zijn gezinskaart van Willie van Amsterdam.

Volgens  het bericht in De Tijd van  8 januari 1936, zijn  Willie Bellwinkel en Suzanna Meijer in ondertrouw gegaan op dinsdag 7 januari 1936. Op 1 juli 1936 zijn ze dan getrouwd. Volgens een zelfde soort bericht in De Tijd van 3 juli 1936. Dit wordt tevens bevestigd door de gegevens op de gezinskaart van Willie van Amsterdam.

Heel lang heeft dit huwelijk niet mogen duren. Want op 30 januari 1943 is Willie Bellwinkel overleden in Alkmaar.
Op deze akte staat ook dat hij getrouwd was met Suzanna Meijer en eerder met Helena Francina Baljeu.
Hieruit is dus te concluderen dat Willie niet overleden was in 1933, zoals mijn vader is verteld, maar wel degelijk is hertrouwd en pas veel later, in 1943, is overleden.

Gezinskaart Wilhelm Friedrich (Willie) Bellwinkel Amsterdam